Kontakty.

Při problémech, nejasnostech, případně zjištěných chybách evidence se obraťte na:

E-mail:

Petr Polišenský: info@pmpzlin.cz

Ivo Lorenc: ivolorenc@telecom.cz

Ivo Lorenc: ivolorenc@lorenc.onmicrosoft.com