O programu.

Ploutvové plavání - přihlášky závodů, evidence výkonů.